Valpfoton 6 v

e. SU(u)CH Follies Voyager     u. Robust Nova

f. 2008.03.22

Trofast Love me Tender

Trofast Power of  Love

 

Trofast Miracle of Love

 

Trofast Crazy in Love