Våra islandshästar

 Ralli fra Laugardaelum

  Heba från Nyhammar

Spegill fra Vestra-Geldingaholti